solution for you

O nás

Základnou myšlienkou pôsobenia firmy Design MP na trhu, je zvyšovanie miery automatizácie vo výrobných procesoch a implementácia automatizácie do rôznych oblastí priemyslu. Navrhujeme a vyrábame zariadenia predovšetkým pre elektrotechnický, strojársky, automobilový a drevársky priemysel. To však neznamená, že by sme nevedeli navrhnúť riešenie aj pre iný priemysel. Zameriavame sa hlavne na realizáciu prototypov, špeciálnych zariadení a liniek podľa Vašich požiadaviek. Takmer všetky projekty, ktoré sme doteraz zrealizovali mali charakter prototypu, v čom je naša silná stránka.

Firma Design MP, s.r.o. bola založená v roku 2007 ako konštrukčná kancelária pre navrhovanie jednoúčelových zariadení. O rok neskôr v roku 2008 sa postupne začalo vytvárať oddelenie výroby, aby sme sa mohli stať dodávateľmi komplexných riešení podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka tomuto kroku a nášmu špecifickému prístupu sme sa v priebehu nasledujúcich rokov prepracovali na výrobnú firmu. S viac ako 30 pracovníkmi a postupne sme sa púšťali do riešenia čoraz zložitejších projektov. Prelomovým rokom bol pre nás rok 2011, kde sme vďaka nášmu prístupu k zákazníkovi a inovatívnym riešeniam, dokázali ako malá firma navrhnúť a zrealizovať 32 metrov dlhú linku na výrobu reproduktorov s 8 robotmi. Zrealizovanie tejto linky nám posunulo hranice toho, čo dokážeme a čoho sme schopný oveľa ďalej, ako sme si vtedy dokázali predstaviť. A to je skutočnosť, ktorá nás posúva a ženie neustále vpred. 

PDF prezentácia na stiahnutie Download a PDF presentation

Robotická bunka na nanášanie silikónu a hotmeltu

Popis zariadenia:
Zariadenie nanáša silikón a hotmelt, podľa toho aká hlavica je založená, na súčiastky umiestnené na doske plošných spojov.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je zlepšenie  kvality.
Zariadenie nahradilo obsluhu a zároveň zvýšilo kvalitu nanášania tekutých hmôt.

Technologické know-how DMP:
Minimalizácia. 
Rozmiestnenie zariadení v bunke s robotom v priestore širokom 600mm.

Frézovacia bunka

Popis zariadenia:
Zariadenie frézuje dosky plošných spojov.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je minimalizácia.  
Inštalčaná šírka zariadenia menšia, ako majú sériovo vyrábané zariadenia.

Technologické know-how DMP:
Robot pracuje v bunke, ktorá má celkovú šírku 725mm.

Frézovacia bunka s manipuláciou rámikov

Popis zariadenia:
Zariadenie stohuje, rozoberá a skladá spájkovacie rámiky. Dosky plošných spojov uložené v rámikoch robot vyberá a frézuje.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je šetrenie.
Zariadenie nahradilo obsluhu a zároveň zvýšilo kvalitu frézovania dosky plošných spojov.

Technologické know-how DMP:
Minimalizácia. 
Bolo potrebné vyriešiť priestorové obmedzenia zariadenia.

Linka na výrobu magnetov

Popis zariadenia:
Linka slúži na výrobu viacerých typov magnetov do reproduktorov.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je ​​minimalizácia. 
Návrh a usporiadanie jednotlivých uzlov linky na priestore 3x3m. Podobné zariadenia majú neporovnateľne väčšie priestorové uloženie.

Technologické know-how DMP:
Priestorové obmedzenie a nanášanie dvojzložkových lepidiel v technologickom procese, ktoré zaschnú do 30s.

Nakladanie domcov na linke HOCH 5

Popis zariadenia:
Pracovisko slúži na nakladanie domcov do presnej pozície nasledujúceho zariadenia, pričom sa domce odoberajú z prepravky KLT kde sú neorientované.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je šetrenie.
Zariadenie nahradilo obsluhu ktorá vykonávala monotónu prácu.

Technologické know-how DMP:
Vyriešenie odoberania neorientovaných domcov z KLT prepravky pomocou 3D skenera a následné vkladanie do ďaľšieho zariadenia.

Linka na výrobu tweetrov

Popis zariadenia:
Linka slúži na výrobu viacerých druhov malých tweetrových reproduktorov.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Komplexný návrh linky pre odlišné druhy reproduktorov, ktoré majú rôzne technologické procesy výroby a tým aj iný vyrobný postup.

Technologické know-how DMP:
Návrh linky a technologických paletiek ako celku. Práca s rýchloschnúcimi lepidlami.

Robotické pracovisko vkladania hranolov

Popis zariadenia:
Pracovisko slúži na dávkovanie hranolov do nasledujúcej technológie.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je šetrenie.
Zariadenie nahradilo obsluhu ktorá vykonávala monotónu a namáhavú prácu.

Technologické know-how DMP:
Zariadenie dávkuje hranoly orientovanie na výšku, pričom takt zariadenia je 0,5s na hranol.

Linka AMP MIB3

Popis zariadenia:
Linka slúži na frézovanie, osadzovanie komponentov, silikónovanie, chladenie a transport dosiek plošných spojov.

Hlavný prínos pre zákazníka:

Automatizácia procesu nového produktu

Technologické know-how DMP:
Optimalizácia priestorového rozloženia linky.

LInka pre automaticku výrobu čapov

Popis zariadenia:
Plne automatická linka s robotickou obsluhou zariadení pre výrobu čapov.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka je a​utomatizácia procesu výroby nového produktu s taktovým časom 4,5s.

Technologické know-how DMP:
Rýchla výmena čapov vo valcovačkách. Optimalizácia priestorového rozloženia linky.

Linka SPK3 pre výrobu reproduktorov

Popis zariadenia:
Linka slúži na výrobu troch druhov reproduktorov v takte 5,5s.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Prínosom pre zákazníka bol prístup, komunikácia a zainteresovanie sa do ponuky. Spoločnými silami bol počiatočný zákaznícky koncept inovovaný a vylepšený.

Technologické know-how DMP:
Práca s lepidlami ktoré zaschýňajú do 30s. Vyladenie taktu robotov do 5,5s. Automatické kontrolné mechanizmy procesov. Automatická zmena typu.

Linka na odlievanie rotorov

Popis zariadenia:
Linka slúži na výrobu rotorov pre kompresory technológiou odstredivého liatia v takte 6.8s na rotor.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Návrh nového konceptu linky s robotmi, pričom prvá požiadavka zákazníka bola vyrobiť linku na základe pôvodnej technológie.
Zmena plynového ohrevu za indukčný ohrev.

Technologické know-how DMP:
Výroba nového prototypu centrifúgy. Praca s rotormi nahriatými na 400°C a práca s roztaveným hliníkom.

Linka na manipuláciu krabíc

Popis zariadenia:
Linka slúži na paletizáciu kombi výrobkov.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Šetrenie ľudských zdrojov. Zvyšovanie kapacity výroby. Efektivita využitia priestoru.

Technologické know-how DMP:
Zefektívnenie baliaceho procesu a skladového hospodárstva. Výroba 30 odlišných druhov výrobkov.

Paletovacia bunka čapov

Popis zariadenia:
Zariadenie slúži na zorientovanie a paletizáciu čapov na linke HOCH 5

Hlavný prínos pre zákazníka:
Šetrenie ľudských zdrojov. Zvyšovanie kapacity výroby.

Technologické know-how DMP:
Zrýchlenie taktu linky a bezporuchová, stabilna prevádzka voči konkurenčným riešeniam.

Frézovacia bunka

Popis zariadenia:
Zariadenie frézuje dosky plošných spojov. Vďaka nastaviteľnej šírke dopravníkov je možné vyrábať viac modelov dosiek plošných spojov v jednom zariadení.

Hlavný prínos pre zákazníka:
Menšia inštalačná šírka zariadenia, ako majú sériovo vyrábané zariadenia. Univerzálnosť zariadenia pre viacero modelov dosiek plošných spojov.

Technologické know-how DMP:
Minimalizácia zariadenia
Izolovačka
Modernizovný izolovací stroj bez použita otočného stola.
Izolovačka
Zariadenie slúži na zakladanie izolácie v postupných krokoch podľa natočenia stola.
Zariadenie pracuje v takte 10s.

Riaditeľ

Ing. Marek Pittner
+421 910 978720
marek.pittner@designmp.sk

Obchodný riaditeľ

Ing. Vladimír Martinka
+421 903 847 639
vladimir.martinka@designmp.sk 

Projektový manažér

Ing. Marek Krajňák
+421 948 480 998
marek.krajnak@designmp.sk

Vedúci výroby

Ing. Pavol Kubík
+421 948 455 778
pavol.kubik@designmp.sk

Nákupné oddelenie

Katarína Kubíková
+421 902 848 070
kubikova@designmp.sk 

Adresa prevádzky

Design MP, s.r.o.
+421 445 528 302
info@designmp.sk
Za mostom 739
Liptovský Mikuláš, 031 01

Fakturačná adresa

Design MP, s.r.o.
Medze 495/17
Liptovský Mikuláš, 031 05